You are currently viewing V 2022 SPS pripravlja nov 70-milijonski sklad

V 2022 SPS pripravlja nov 70-milijonski sklad

Ob zaključku investicijske konference Next Round, ki je v Sloveniji in na spletu potekala 26. in 27. oktobra, je direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) mag. Maja Tomanič Vidovič spregovorila o ključnih razvojnih usmeritvah evropskega in slovenskega startup in scaleup ekosistema.

Izpostavila je tri glavne strateške cilje za leto 2022:
1. v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom ustanoviti nov, odprt in fleksibilen 70-milijonski sklad, ki bo namenjen investicijam v hitro rastoča tehnološka podjetja v različnih razvojnih fazah;
2. s programi, kot so startup in scaleup hiše, okrepiti vsebinske podpore pri povezovanju z globalnimi inovacijskimi središči;
3. krepitev promocije investiranja in pomena tveganega kapitala, odnosa do tovrstnega financiranja ter krepitev zavesti o pomenu hitrorastočih deeptech podjetij.

V letu 2021 je bilo v Startup Plus progam Slovenskega podjetniškega sklada vključenih več kot 150 podjetij, v katere je bilo prek različnih finančnih produktov, kot so zagonska spodbuda P2, konvertibilno posojilo SK75 ter neposredna lastniška investicija SI-SK, investirano 4,4 milijone EUR.

Ta podjetja so poleg tega pridobila še 11 milijonov EUR investicij zasebnih vlagateljev. Poleg samega financiranja je vključenim podjetjem na voljo še bogata vsebinska podpora s strani 10-ih programov ter več kot 160 mentorjev.

Direktorica SPS meni, da sta prednost slovenskega startup ekosistema predvsem dobra povezanost ključnih akterjev in široka razvejanost različnih spodbud za mlada inovativna podjetja prek Startup Plus programa SPS, agencije SPIRIT in raznih raziskovalnih institucij.

Vir: Startup Slovenija