You are currently viewing Evropska komisija je sprejela delovni program Ustvarjalne Evrope za leto 2022

Evropska komisija je sprejela delovni program Ustvarjalne Evrope za leto 2022

V letu 2022 namerava nadnacionalni program Ustvarjalna Evropa kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju nameniti 385,6 milijona EUR, skoraj 100 milijonov EUR več kot v letu 2021. Evropska komisija je 13. januarja sprejela delovni program Ustvarjalne Evrope za leto 2022, objavo relevantnih razpisov za zbiranje predlogov pa lahko pričakujemo v februarju 2022.

Kdo se lahko prijavi na razpise Ustvarjalne Evrope?
Na razpise Ustvarjalne Evrope se lahko prek Creative Europe Desks prijavijo javni in zasebni organi z dejavnostjo v ustvarjalnem sektorju, ki imajo sedež v državah članicah EU ali tretjih državah, ki so povezane s programom.

V letu 2022 bo program Ustvarjalna Evropa zajemal sledeče ukrepe:

1) Podprogram MEDIA:
– podpora avdiovizualnih občinstev (festivali in mreže festivalov, mreže kinematografov, videov na zahtevo ter vseevropska strategija distribucije filmov);
– podpora avdiovizualnega poslovanja (sinergija vodilnih industrijskih forumov, spodbuda talentov in veščin, trženja, mreženja, filmskih distributerjev, prodajnih zastopnikov in inovativnih orodij/poslovnih modelov);
– podpora avdiovizualnih vsebin (razvoj video iger in imersivne vsebine, produkcija televizijskih in spletnih vsebin itd.);
– podpora avdiovizualne politike in komunikacije (skozi regulativni dialog, izmenjavo analiz in podatkov o trendih, sodelovanje prek Evropskega filmskega foruma in doseganje občinstva prek evropske nagrade občinstva Lux);
– Media invest (MEDIA bo platformo za naložbe lastniškega kapitala podprla s kombinacijo sredstev MEDIA in sredstev InvestEU ter tako zagotovila zasebne naložbe v avdiovizualni sektor).

2) Medsektorski podprogram:
– kreativni inovacijski laboratoriji (podpora inovativnih pristopov k ustvarjanju vsebine, distribuciji in promociji v različnih sektorjih);
– podpora sektorju novinarskih medijev (doseganje večje trajnosti in odpornosti širšega evropskega medijskega sektorja skozi razpis Novinarska partnerstva);
– podpora svobode medijev in medijske pismenosti (spodbujanje raznolikega in pluralističnega medijskega okolja).

3) Kulturni podprogram:
– evropski projekti sodelovanja (razpisi za spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja in izmenjave praks, skupne produkcije in inovacij za vse kulturne in ustvarjalne sektorje);
– uprizoritvene umetnosti in kulturna dediščina (trije novi razpisi prek pobud Music Moves Europe, Perform Europe in European Heritage); – knjige in literatura (podpora prevodov literarnih del, razvoja založniških partnerstev in Evropskega tedna knjige);
– nagrade in pobude (nadaljnja podpora organizacije štirih vsakoletnih Evropskih EU nagrad na področju literature, glasbe, arhitekture in kulturne dediščine v obliki nepovratnih sredstev ter pobuda Evropska prestolnica kulture).

Vir: Evropska komisija