10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Predmet javnega razpisa so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za: ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov, ureditev skladiščnih kapacitet, ureditev…

Preberi več10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Prijavitelji: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba (MSP-ji in velika podjetja). Predmet: podpora za naložbe v predelavo,…

Preberi večPodpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Prijavitelji: MSP ali veliko podjetje, ki je nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba. Predmet: naložbe v predelavo,…

Preberi več7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021