Ugodni krediti: P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada za ugodne kredite z nizkimi obrestnimi merami v višini 60 mio evrov. KDO: MSP s sedežem v RS: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, socialna podjetja; tehnološko…

Preberi večUgodni krediti: P1 plus 2023 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE