Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Predmet: projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov. Upravičenci: javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava.…

Preberi večJavni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti