Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

Prijavitelji: sklop A: fizične osebe, razen samostojni podjetniki posamezniki, ter skupine lastnikov gozdov in agrarnih skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (ZAgrS); sklop B: pravne osebe, samostojni podjetniki…

Preberi večJavni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021