DUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE

Predmet: razpis je odprt za zelo širok spekter znanstvenih disciplin, v družboslovju in humanistiki ter umetnosti, v okoljskih, naravoslovnih in tehničnih vedah ter uporabnih področjih, kot so arhitektura, krajina arhitektura,…

Preberi večDUT: DRUGI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN INOVACIJSKIH PROJEKTOV, KI BI MESTOM POMAGALI PRI PREHODU NA BOLJ TRAJNOSTNO GOSPODARSTVO IN DELOVANJE