You are currently viewing Kako izkoristiti potencial umetne inteligence v malem podjetju?

Kako izkoristiti potencial umetne inteligence v malem podjetju?

Novejše generativne oblike umetne inteligence (UI), kot sta ChatGPT in DALL-E, so v zadnjem času močno razburile javnost. V podjetjih se mnogi sprašujejo, kakšne so dejanske možnosti teh orodij za njihovo poslovanje. Nova raziskava podjetja McKinsey, objavljena v poročilu The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year, razkriva zanimive ugotovitve.

Kljub relativni nedavni dostopnosti generativne UI jo že redno uporablja kar tretjina v raziskavi sodelujočih podjetij, predvsem na področjih trženja, razvoja izdelkov in storitev ter storitvenih operacij. Pričakovanja glede vpliva teh orodij na panoge so visoka, saj tri četrtine vprašanih pričakuje v naslednjih treh letih znatne ali celo disruptivne spremembe zaradi generativne UI.

Hkrati pa poročilo pokaže, da kljub pozornosti, ki jo generativna UI trenutno uživa, njena uporaba (še) ne vodi do večjega posvojenja UI na splošno. Delež podjetij, ki so UI že uvedla, se giblje okoli 55 %.

Poročilo torej sporoča dvoje: generativna UI hitro prodira v podjetja in odpira nove možnosti, hkrati pa drugi potenciali UI ostajajo precej neizkoriščeni. To lahko za MSP pomeni veliko priložnost za izboljšanje poslovanja, a le če bodo premišljeno in sistematično pristopili k uvajanju UI.

Več informacij TUKAJ.