You are currently viewing Iran se osredotoča na projekte obnovljivih virov energije

Iran se osredotoča na projekte obnovljivih virov energije

Zaradi visokega potenciala iranske sončne in vetrne energije si Iran močno prizadeva za nove projekte obnovljivih virov energije (OVE), da bi lahko premostil naraščajoče pomanjkanje plina, ki je na voljo za proizvodnjo električne energije.

Vendar je razvoj OVE v Iranu precej počasen, zaradi fiskalnih pritiskov, sankcij s strani ZDA, neprivlačnih naložbenih pogojev in osredotočenosti vladnega energetskega sektorja na ogljikovodike.

Iranska organizacija za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost SATBA namerava po neuspešnem prvem razpisu, ponovno objaviti razpis za 2,2 GW zmogljivosti sončne energije v tekočem iranskem fiskalnem letu (od 21. marca 2023 do 20. marca 2024). Nova vlada je po prihodu na položaj leta 2021, podvojila cilj svoje glede zmogljivosti vetrne in sončne energije.

Kljub temu, da je država 3. največja proizvajalka plina na svetu, ima Iran razsipno, hitro naraščajočo porabo električne energije, ki jo poganjajo velike subvencije, rast prebivalstva in neugodne klimatske razmere. Zaloge plina zato ne zadostujejo za zadovoljitev potreb po proizvodnji električne energije med zimskimi in poletnimi konicami povpraševanja. Te primanjkljaje lahko Iran ublaži le z uporabo tekočih goriv, ki zelo onesnažujejo okolje, in kršitvijo pogodb o izvozu plina.

Zmogljivosti OVE, ki niso vezane na hidroelektrarne, so se od leta 2017 podvojile, vendar ostajajo pri le približno 900 MW, kar pokriva le 1 % letnega povpraševanja po energiji.

Gradnja OVE se bo po napovedih EIU v Iranu v letih 2023–2027 zmerno pospešila, kot del poskusov nadomestitve pomanjkanja plina. Kljub temu bodo nove namestitve nezadostne za večjo spremembo, saj je vlada osredotočena drugje, tuje vlagatelje pa odvračata neugodna poslovna klima in gospodarske sankcije.

Čeprav bo proizvodnja plina naraščala, bo prav tako vedno bolj zaostajala za potrebami po proizvodnji električne energije, kar bo povzročilo pogostejše izpade električne energije in povečalo nezadovoljstvo javnosti.

Vir: Spirit Slovenija