You are currently viewing Emisije ogljika so se leta 2022 povečale manj od pričakovanj

Emisije ogljika so se leta 2022 povečale manj od pričakovanj

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo – IEA so se svetovne emisije ogljika lani nekoliko povečale, vendar je bilo povečanje manjše od napovedi, saj je veliko povpraševanje po obnovljivi energiji prevladalo nad vplivom oživljajočih se elektrarn na premog.

Analiza IEA za leto 2022 je pokazala, da so se emisije CO2, toplogrednega plina, ki povzroča podnebne spremembe, leta 2022 povečale za manj kot 1 %, oziroma za 321 mio metričnih ton. Skupni izpusti so se lani povečali na 36,8 mlrd ton, kar je najvišja raven doslej. Kljub temu je povečanje manjše od napovedi, ki je temeljila na tem, da so zaradi svetovne energetske krize, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino, mnoge države ponovno oživile elektrarne na premog.

Naraščajoče cene fosilnih goriv in zaskrbljenost glede varnosti svetovne oskrbe z energijo, ki jo je povzročila energetska kriza, pa sta prav tako pospešila uporabo obnovljivi virov energije. Ti so v letu 2022 beležili visoko rast in s tem pomagali ublažiti porast emisij ogljika.

Globalne emisije ogljika so od industrijske revolucije vztrajno rasle, pospešile pa so se od šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so znašale nekaj manj kot 10 mlrd ton. Stopnja rasti emisij ogljika se je v zadnjih letih umirila zaradi prehoda na obnovljive vire energije s fosilnih goriv.

Zaradi velike upočasnitve gospodarske dejavnosti med pandemijo Covid-19 so se emisije ogljika leta 2020 zmanjšale, nato pa so se leta 2021 ponovno močno povečale, ko je večina gospodarstev povečala aktivnost.

Učinki energetske krize niso povzročili velikega povečanja svetovnih emisij, kot so se sprva bali, kar je posledica izjemne rasti obnovljivih virov energije. Brez čiste energije bi bila rast emisij CO2 skoraj trikrat večja. Številke dokazujejo, da je energetska kriza le pospešila, ne pa ovirala uvedbe obnovljivih virov energije.

IEA v svojem poročilu navaja, da skrbi glede energetske varnosti, ki jih je povzročila vojna v Ukrajini, pospešujejo odmik od nafte, plina in premoga in da bo povpraševanje po vseh fosilnih gorivih v naslednjem desetletju doseglo vrhunec.

Po podatkih IEA je obnovljiva energija zadostila 90 % lanske rasti povpraševanja po električni energiji. Novi sončni in vetrni projekti so leta 2022 pomagali preprečiti 465 mio ton emisij ogljika, medtem ko je rast drugih obnovljivih virov energije preprečila dodatnih 85 mio ton emisij.

Ko so cene zemeljskega plina po ruski invaziji na Ukrajino narasle, so se številne države obrnile na cenejša goriva, kot sta premog in nafta, ki prav tako povzročata emisije ogljika. Izpusti zemeljskega plina so se zmanjšali za -1,6 % ali 118 mio ton, vendar so se izpusti premoga povečali za 1,6 % ali 243 mio ton, izpusti nafte pa za 2,5 % ali 268 mio ton.

Zlasti Kitajska je povečala gradnjo novih elektrarn na premog in lani začela graditi elektrarne na premog v vrednosti 50 gigavatov. Kljub temu so se emisije države zmanjšale za -0,2 %.

Vir: Spirit Slovenija