You are currently viewing Začel se je prvi cikel sodelovanja in spremljanja za doseganje ciljev digitalnega desetletja EU do leta 2030

Začel se je prvi cikel sodelovanja in spremljanja za doseganje ciljev digitalnega desetletja EU do leta 2030

Začel je veljati program politike Digitalno desetletje 2030, mehanizem spremljanja in sodelovanja za doseganje skupnih ciljev za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030.

Evropski parlament, države članice in Komisija so prvič skupaj določili konkretne cilje in naloge na štirih ključnih področjih: digitalnih spretnosti, infrastrukture, vključno s povezljivostjo, digitalizacije podjetij in spletnih javnih storitev ob upoštevanju Deklaracije o evropskih digitalnih pravicah in načelih. Cilje in naloge spremlja ciklični proces sodelovanja, ki se začenja danes, da bi ocenili napredek in opredelili mejnike, da bi jih lahko dosegli do leta 2030. Program vzpostavlja tudi nov okvir za večdržavne projekte, ki bo državam članicam omogočil, da združijo moči pri digitalnih pobudah.

Vir: Evropska komisija