You are currently viewing Trajnostni promet: dogovor glede pravil o spodbujanju inteligentnih prometnih sistemov za varnejši in učinkovitejši promet

Trajnostni promet: dogovor glede pravil o spodbujanju inteligentnih prometnih sistemov za varnejši in učinkovitejši promet

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom glede predloga Komisije iz leta 2021 za revizijo direktive o inteligentnih prometnih sistemih (ITS). Z revidirano zakonodajo bodo na voljo visokokakovostni in pravočasni podatki za storitve, kot so multimodalni načrtovalci poti in navigacijske storitve. Pametnejši in interoperabilen prometni sistem bo omogočal učinkovitejše multimodalno upravljanje prometa in mobilnosti, kar bo za uporabnike pomenilo lažje združevanje najbolj trajnostnih načinov prevoza.

Z dogovorjeno revizijo direktive o inteligentnih prometnih sistemih se bo razširilo njeno področje uporabe, tako da bo odslej zajemala tudi nastajajoče storitve, kot so multimodalne storitve, ki omogočajo iskanje informacij ter rezervacijo in nakup vozovnic (npr. aplikacije za iskanje in rezervacijo potovanj, ki združujejo javni prevoz in storitve souporabe avtomobilov ali koles), komunikacija med vozili in infrastrukturo ter avtomatizirana mobilnost.

V skladu s prizadevanji za bolj digitalizirane postopke so v novih pravilih določeni tudi cilji glede digitalizacije ključnih informacij, na primer o omejitvah hitrosti, delih na cesti in multimodalnih dostopovnih vozliščih, ter glede zagotavljanja bistvenih storitev, kot so informacije o varnosti v cestnem prometu. Koristi za uporabnike prevoza bodo vključevale informacije v realnem času in digitalno, inteligentno cestno infrastrukturo, pa tudi natančnejše inteligentne sisteme za uravnavanje hitrosti.

Revidirana pravila naj bi poleg tega spodbudila uvajanje sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS), ki omogočajo komunikacijo med vozili in cestno infrastrukturo, na primer za opozarjanje na nepričakovane dogodke, kot je približevanje prometnemu zastoju. Da bodo ceste varne, bo v skladu z dogovorom zagotovljeno zaupanje med vsemi vozili, opremljenimi s C-ITS, in infrastrukturnimi postajami C-ITS po vsej Uniji.

Dogovor je tako mejnik na poti k uresničevanju cilja povezane in avtomatizirane multimodalne mobilnosti iz strategije za trajnostno in pametno mobilnost.

Vir: Evropska komisija