You are currently viewing Slovensko japonski forum JAPAN AND SLOVENIA – GREEN, CREATIVE, SMART, CONNECTED, Ljubljana, 26.10.2022

Slovensko japonski forum JAPAN AND SLOVENIA – GREEN, CREATIVE, SMART, CONNECTED, Ljubljana, 26.10.2022

Družba 5.0 je japonska razvojna iniciativa, ki se že vrsto let pojavlja kot ena od smernic prihodnjega razvoja družbe. Končni cilj iniciative je nova, boljša, pametna in udobnejša družba z ljudmi v ospredju, ki omogoča visoko kakovost življenja.

Slovenija je vizionarski koncept odgovorne družbe 5.0 vključila tudi v Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 ter pripravila ukrepe za njegovo uresničevanje na področjih javne uprave in digitalne družbe, digitalizacije izobraževanja, zdravstva, gospodarstva in poslovnega okolja, novih tehnologij in digitalne diplomacije.

Poslovni forum združuje predstavnike vlade, strokovnjake in raziskovalce, z namenom prestavitve najnovejših izzivov, priložnosti družbe in gospodarstva ter razprave o prihodnjem razvoju in sodelovanju.

Obravnavane teme:

  • Družba 5.0;
  • Pametna mesta;
  • Neposredne tuje naložbe in sodelovanje lokalnih skupnosti;
  • Trajnostni razvoj.

Poslovni dogodek, ki bo potekal v angleškem jeziku organizirajo SPIRIT Slovenija, JETRO (The Japan External Trade Organisation) in Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji.

Prijave so odprte do ponedeljka 24. oktobra 2022.

Na brezplačni dogodek se lahko prijavite na tej povezavi.

Vir: Spirit Slovenija