You are currently viewing Proračun EU za okrevanje: vprašanja in odgovori o REACT-EU, kohezijski politiki po letu 2020 in Evropskem socialnem skladu +

Proračun EU za okrevanje: vprašanja in odgovori o REACT-EU, kohezijski politiki po letu 2020 in Evropskem socialnem skladu +

Kaj je REACT-EU in kako vključuje kohezijsko politiko?

REACT-EU pomeni pomoč pri obnovi za kohezijo in evropska ozemlja in je pobuda, ki nadaljuje in razširja ukrepe za odzivanje na krizo in ukrepe za sanacijo krize. Te ukrepe izvajajo pobude za naložbe v odziv: Coronavirus in Coronavirus Response Investment Initiative Plus. Prispevali bodo k zelenemu, digitalnemu in prožnemu okrevanju gospodarstva.

Paket REACT-EU vključuje 55 milijard EUR dodatnih sredstev, ki bodo na voljo Evropskemu skladu za regionalni razvoj 2014–2020 (ESRR) in Evropskemu socialnemu skladu (ESS) ter Evropskemu skladu za pomoč najbolj ogroženim (FEAD). Ta dodatna sredstva bodo zagotovljena v letih 2021 in 2022 in že leta 2020 s ciljno revizijo trenutnega finančnega okvira.

Je 55 milijard ”svežega denarja”?

Da. REACT-EU bo dodala nove dodatne vire v obstoječe programe kohezijske politike in ne bodo šla na račun katerega koli drugega programa ali sredstev, predvidenih za prihodnja leta. Ta sredstva so torej dodatna k obstoječim ovojnicam 2014–2020 in poleg predlaganih ovojnic za obdobje 2021–2027.

Da bi zagotovili hiter dostop do teh zneskov za zadovoljevanje potreb realnega gospodarstva, se predlaga, da se dodatno financiranje v letu 2020 omogoči s ciljno revizijo finančnega okvira 2014–2020.

Katere izzive bo obravnavala REACT-EU?

REACT-EU bo zagotovila dodatna sredstva za najpomembnejše sektorje, ki bodo ključnega pomena za postavitev podlage za zanesljivo okrevanje. To bo vključevalo naložbe v podporo vzdrževanju delovnih mest, tudi s pomočjo programov za krajši delovni čas in podpore samozaposlenim. Sredstva se lahko uporabijo tudi za podporo ustvarjanju delovnih mest in ukrepov za zaposlovanje mladih, za zdravstvene sisteme in zagotavljanje obratnega kapitala in naložbene podpore za mala in srednje velika podjetja. Takšna podpora bo na voljo v vseh gospodarskih panogah, tudi v najbolj prizadetih sektorjih, kot sta turizem in kultura. Dodatna podpora bo namenjena tako naložbam v evropski zeleni dogovor in digitalno tranzicijo kot tudi povečanju pomembnih naložb na tista področja, ki se že izvajajo v okviru kohezijske politike EU.

Države članice se bodo lahko same odločile, kako natančno usmeriti sredstva. Ohranjala se bo največja prilagodljivost, kot je predlagano v okviru paketov Coronavirus Response Investment in Coronavirus Response Investment Initiative Plus, in jih bodo lahko usmerili v ukrepe za odpravo kriz prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ali Evropskega socialnega sklada. (ESS) ali pa bodo podprli najbolj ranljive dele družbe v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD).

Kako se bodo ti viri porazdelili med države članice?

Sredstva REACT-EU bodo razdeljena med države članice ob upoštevanju njihove relativne blaginje in obsega učinkov trenutne krize na njihova gospodarstva in družbe, vključno z brezposelnostjo mladih.

Kako hitro se bo financiranje REACT-EU uporabilo za naložbe s programi kohezijske politike?

Da bi se spoprijele z vplivom pandemije koronavirusa, države članice potrebujejo nujen dostop do finančne podpore. Komisija predlaga, da se 50 % dodatnih sredstev REACT-EU za leto 2020 izplača državam članicam kot predhodno financiranje, takoj po odobritvi programov ali spremembi programa. Države članice in regije so povabljene, da to predhodno financiranje uporabijo za zagotavljanje predplačil upravičencem za povečanje njihove finančne likvidnosti. Predlaga se tudi, da se letna predhodna financiranja v naslednjih letih izplačajo za dodatna sredstva dodeljena programom. Zelo velikodušna stopnja financiranja EU do 100% bo prav tako prispevala k hitremu uvajanju tega dodatnega financiranja.

Kako bo delovalo 100 % financiranje?

Komisija je predlagala, da se lahko dodatna sredstva v okviru REACT-EU uporabijo za financiranje upravičenih izdatkov (do 100%) iz evropskega proračuna. Da bi omogočili to možnost, je potrebno vire sprogramirati v eni ali več novih namenskih prednostnih oseh ali, če je primerno, v novem namenskem operativnem programu.

Vir: Evropska komisija