Predstavitev evropske infrastrukture blockchain storitev

Predstavitev evropske infrastrukture blockchain storitev

Blockchain tehnologija ima ogromen potencial za izboljšanje medsebojnega delovanja
državljanov, vlad in podjetij, in sicer tako, da poveča zaupanje med subjekti in izboljša
učinkovitost poslovanja.

Evropska infrastruktura za blockchain storitve (EBSI) je skupna pobuda Evropske komisije in
Evropskega blockchain partnerstva (EBP) za zagotavljanje čezmejnih javnih storitev po vsej
EU s tehnologijo blockchain. EBSI se bo uresničil kot mreža porazdeljenih vozlišč po Evropi,
pri čemer se bo uporabilo vse večje število aplikacij, ki so osredotočene na posebne primere
uporabe. Leta 2020 bo EBSI postal gradbeni blok CEF, ki bo zagotovil programsko opremo,
specifikacije in storitve za večkratno uporabo za podporo sprejetju s strani institucij EU in
evropskih javnih uprav.

Kako deluje?

Platforma EBSI je omrežje medsebojno povezanih vozlišč. Komisija bo upravljala najmanjše
število teh vozlišč EBSI na evropski ravni, države članice pa bodo upravljale vozlišča EBSI na
nacionalni ravni. Vsa vozlišča bodo lahko ustvarila in predvajala transakcije, ki bodo
posodobile glavno knjigo. Vsa vozlišča bodo sinhronizirana in si bodo delila isto stanje knjig in
shranjenih območij.

Arhitektura vsakega vozlišča bo sestavljena iz treh glavnih funkcionalnih področij:

 • Nabor treh plasti s komponentami, ki skupaj zagotavljajo glavne storitve, in vsebujejo
  zmogljivosti, ki so skupne vsem primerom uporabe. Te zmožnosti vključujejo osnovne
  storitve, povezljivost z blockchain omrežji in povezljivost z zunanjimi verigami.
 • Ena plast uporabe, ki zagotavlja vzorčne aplikacije za vsak izbrani primer uporabe, z
  namenom prikaza funkcionalnosti, tehničnega izvajanja in uporabe izpostavljenih
  storitev.
 • Ena plast poslovnih aplikacij, ki ni del infrastrukture EBSI, vendar zasebnikom javnih
  organizacij omogoča, da razvijejo aplikacije, ki se povezujejo na vozlišča EBSI in
  porabijo izpostavljene osnovne storitve, pri čemer imajo možnost, da ponovno
  uporabijo kodo iz sloja primerov uporabe vzorcev.

Blockchain bo omogočil državljanom EU varneje poslovati z javnimi storitvami, evropskim
institucijam poenostavil upravne postopke, omogočil skladnost s predpisi in povečal
učinkovitost čezmejnih javnih storitev, nacionalnim upravam pa poenostavil upravne
procese, povečal učinkovitost in vzbudil zaupanje državljanov.

Vir: Evropska komisija

Zapri menu