You are currently viewing Komisija naznanila naslednji sklop ukrepov za kibernetsko varnost omrežij 5G kot dopolnilo najnovejšemu poročilu držav članic o napredku

Komisija naznanila naslednji sklop ukrepov za kibernetsko varnost omrežij 5G kot dopolnilo najnovejšemu poročilu držav članic o napredku

Države članice EU so v preteklem tednu s podporo Evropske komisije in Agencije EU za kibernetsko varnost (ENISA) objavile drugo poročilo o napredku pri izvajanju nabora orodij EU za kibernetsko varnost 5G. V poročilu so obravnavana tudi nekatera priporočila iz posebnega poročila Evropskega računskega sodišča, objavljenega januarja 2022. Komisija je kot dopolnilo k poročilu o napredku sprejela sporočilo o izvajanju nabora orodij v državah članicah ter pri korporativnem komuniciranju in dejavnostih financiranja EU.

Kar zadeva strateške ukrepe in zlasti uvajanje omejitev za dobavitelje z visokim tveganjem, je v poročilu o napredku ugotovljeno, da je 24 držav članic sprejelo ali pripravlja zakonodajne ukrepe, ki nacionalnim organom podeljujejo pooblastila za izvedbo ocene dobaviteljev in uvedbo omejitev. Omejitve je uvedlo 10 držav članic, 3 pa si trenutno prizadevajo za izvajanje ustrezne nacionalne zakonodaje. Glede na pomen infrastrukture za povezljivost za digitalno gospodarstvo in odvisnost številnih kritičnih storitev od omrežij 5G bi morale države članice nemudoma zagotoviti izvajanje nabora orodij.

Komisija v svojem sporočilu izraža veliko zaskrbljenost glede tveganj, ki jih za varnost EU predstavljajo nekateri dobavitelji komunikacijske opreme za mobilna omrežja. Ugotavlja, da so odločitve držav članic glede omejitve ali izključitve družb Huawei in ZTE iz omrežij 5G upravičene in skladne z naborom orodij za 5G. V skladu s temi odločitvami in na podlagi širokega nabora razpoložljivih informacij Komisija meni, da Huawei in ZTE dejansko predstavljata bistveno večja tveganja kot drugi dobavitelji 5G.

Vir: Evropska komisija