Kohezijska politika EU: 155,7 milijona evrov za pravičen podnebni prehod na Švedskem

Švedska bo prejela 155,7 milijona evrov nepovratnih sredstev EU iz Sklada za pravičen prehod (JTF) za podporo prizadevanjem države, da do leta 2045 doseže podnebno nevtralnost in ublaži posledice podnebnega prehoda. Švedska bo namenila skupno za 311,5 milijona EUR naložb, da bi pomagala zagotoviti, da ta prehod ne bo zanemaril nikogar v lokalnem gospodarstvu ter družbi.

Švedski cilj, da bo postala podnebno nevtralna, pet let pred skupnim ciljem EU, je resnično hvalevreden. Posledično bodo s tem lahko tudi hitreje blažili posledice podnebne krize in prav podpora JTF, bo Švedski pomagala doseči cilje na vključujoč in pravičen način.

Podpora JTF bo Švedski industriji pomagala pri prehodu na podnebno nevtralnost, obenem pa bo ohranila konkurenčnost ter gospodarske in zaposlitvene ravni v okrožjih Norrbotten, Västerbotten in Gotland. Ker industrijske emisije predstavljajo 32 % vseh emisij toplogrednih plinov na Švedskem, bo imela preobrazba jeklarske, mineralne in kovinske industrije, ki so glavni povzročitelji toplogrednih emisij, pomemben družbeno-gospodarski učinek. JTF bo pomagal ublažiti ta vpliv z vlaganjem v raziskave in inovacije ter prekvalifikacijo in preusposabljanje delavcev.

Zaradi obsežnosti izziva razogljičenja bo JTF podpiral tudi ciljno usmerjene naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v dejavnostih, ki jih zajema sistem trgovanja z emisijami, kot sta proizvodnja jekla in cementa. Te naložbe so bistvene za ohranitev delovnih mest v teh sektorjih in bodo zagotovile znatno zmanjšanje emisij v skladu z zahtevami uredbe JTF.

Vir: Evropska komisija