You are currently viewing Globalni trg vodika naj bi se do leta 2050 povečal za 6x

Globalni trg vodika naj bi se do leta 2050 povečal za 6x

Izsledki študij kažejo, da bo leta 2050 globalni trg zelenega vodika vreden 850 mlrd USD (807,2 mlrd EUR), na svetu pa bo nameščenih več kot 5 TW elektroliznih zmogljivosti, ki bodo napajale številne industrije. Vse to bo doseženo s pomočjo približno 650 GW proizvodnih zmogljivosti elektrolizatorjev, zgrajenih od zdaj do leta 2050.

Države, kot so ZDA, Kitajska, Avstralija, Čile ter Evropa in nekaj afriških držav, bodo prevladovale v svetovni ponudbi in prispevale k znižanju svetovnih povprečnih stroškov proizvodnje zelenega vodika na približno 1,5 USD/kg do leta 2050. To bo delno doseženo zaradi visokega povpraševanja, ki naj bi leta 2050 doseglo 583 mio ton, razdeljenega med rafiniranje bio-goriv, proizvodnjo amonijaka, proizvodnjo metanola, cestni promet, letalstvo, proizvodnjo jekla in druge manjše uporabnike.

Vodik – naslednik utekočinjenega zemeljskega plina (LNG)

Trenutno razmišljanje med dobavitelji H2 je, da bo vodik kopija trga utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Industrija vodika raste v skladu s trgom LNG in številna podjetja za fosilna goriva si posnemati industrijo LNG, vse od trgovanja do distribucije.

Vodik bo v prihodnje postal naslednik LNG. To ne pomeni, da bo vodik pokril vse sektorje povpraševanja, ki so še vedno odvisni od utekočinjenega zemeljskega plina, temveč bo predstavljal znaten delež svetovnega energetskega trga, saj bo nadomestil zemeljski plin, nafto in premog v več sektorjih.

Nekatere nove politike, kot je Zakon o zmanjševanju inflacije ali Delegirani akti EU o obnovljivem vodiku, so nekateri obsežni primeri prispevkov k novemu pravilniku za upravljanje industrije vodika.

Prvi kos sestavljanke v katerem koli projektu zelenega vodika je elektrolizer. To je naprava, ki črpa vodo in elektriko za proizvodnjo vodika. Podobno kot pri Teslinih giga-tovarnah, ki so industrijski proizvodni obrati za proizvodnjo baterij, je giga-tovarna elektrolizatorjev tovarna, ki sestavlja elektrolizerje.

Globalni načrt za giga-tovarne elektrolizatorjev trenutno znaša okoli 40 GW. Načrti vseh teh projektov so bili javno objavljeni, projekti pa naj bi se odprli med letoma 2023 in 2030.

Največja središča za giga-tovarne elektrolizatorjev so Avstralija, ZDA, Kitajska, Indija in Evropa, pa tudi Savdska Arabija in Maroko. Po napovedih se bo proizvodnja elektrolizatorjev postopno začela širiti tudi v številne druge države po vsem svetu.

Naložbe v giga-tovarne so trenutno v hitremu vzponu, ki mu bo po napovedih Rethink Energy sledila umiritev. Ko bo globalna zmogljivost leta 2030 dosegla okoli 247 GW, se bo stopnja namestitve nasičila, kumulativne naložbe pa se bodo po letu 2040 znatno zmanjšale.

Vir: Spirit Slovenija