You are currently viewing Evropska unija in Združene države Amerike krepijo sodelovanje na področju raziskav umetne inteligence in računalništva v javno dobro

Evropska unija in Združene države Amerike krepijo sodelovanje na področju raziskav umetne inteligence in računalništva v javno dobro

EU in ZDA sta podpisali upravni dogovor o umetni inteligenci in računalništvu za reševanje globalnih izzivov v javno dobro na področjih podnebnih sprememb, naravnih nesreč, zdravstvenega varstva, energije in kmetijstva.

Sporazum temelji na načelih, izraženih v Deklaraciji o prihodnosti interneta, ter na skupnih interesih in vrednotah uporabe nastajajočih digitalnih tehnologij za reševanje globalnih izzivov. Sporazum bodo izvajale ustrezne institucije in agencije ZDA in EU, ki delujejo na tem področju.

Okrepljeno sodelovanje na področju raziskav bo pripomoglo k prepoznavanju in nadaljnjemu razvoju obetavnih rezultatov raziskav na področju UI, ki lahko prinesejo široke družbene koristi na različnih področjih, od podnebnih sprememb, naravnih nesreč, zdravja in medicine, optimizacije električnih omrežij do kmetijstva.

Ekstremno vreme in naravne nesreče, kot so poplave ali požari, postajajo vse pogostejši in uničujoči po vsem svetu, umetna inteligenca pa bo imela vse pomembnejšo vlogo pri napovedovanju in simulaciji, kar bo pomagalo pri pripravljenosti na nesreče in odzivanju na izredne razmere. Raziskave in računalništvo z UI lahko zaradi analize in modeliranja naravnih razmer, kot so razmere v tleh in ozračju, trendi ptic in žuželk ter cikli sajenja, namakanja, uporabe pesticidov in gnojil ter žetve, močno izboljšajo donos, učinkovitost in trajnost pridelka. UI že spodbuja medicinske raziskave, diagnostiko in zdravljenje in čeprav je nedavna pandemija okrepila potrebo po resnično globalnem pristopu, je izpostavila tudi razlike med državami.

Najpomembneje je, da se ta razkorak zmanjša, saj bo cilj tega sporazuma tudi izmenjava ugotovitev in virov z mednarodnimi partnerji, ki delijo skupne vrednote, vendar nimajo ustreznih zmogljivosti, ki bi jim pomagale pri obvladovanju takšnih izrednih razmer in izzivov.