Evropska komisija objavila poročilo o digitalni preobrazbi evropskega gospodarstva

Evropska komisija objavila poročilo o digitalni preobrazbi evropskega gospodarstva

Evropska komisija je objavila poročilo o makroekonomskem potencialu digitalne preobrazbe evropskega gospodarstva. Poročilo zajema vse izzive, s katerimi se trenutno sooča Evropska unija, vključno s posledicami Covid-19. Predstavljeni so tudi načini za reševanje teh izzivov, z namenom doseganja ciljev, ki so določeni v strategiji za oblikovanje evropske digitalne prihodnosti.

Tovrstne digitalne tehnologije bi lahko do leta 2030 k BDP doprinesle 2,2 bilijona EUR, zato je bistvenega pomena dvig ravni naložb v digitalne tehnologije in spretnosti s strani zasebnih in javnih akterjev. Primer: v Nemčiji in Franciji z rešitvami e-zdravja prihranijo 55 milijard EUR. Da bi celotna Evropa to dosegla, bodo morale države članice in EU v naslednjem desetletju prispevati približno 75 milijard EUR na leto za naložbe v IKT ter 42 milijard EUR na leto za izobraževanje, usposabljanje in prekvalifikacije delovne sile za potrebe upravljanja digitalnega prehoda.

Evropski projekti, kot je EuroHPC, bodo pomagali pri realizaciji zastavljenih ciljev. Projekt zajema devet pobud/ukrepov, ki neposredno obravnavajo štiri cilje evropske digitalne transformacije. Ti cilji so:

  • izgradnja in uvajanje digitalnih rešitev za družbene izzive in podnebje;
  • ponovna oživitev demokracije, zaupanja in raznolikosti;
  • zagotavljanje evropske digitalne tehnološke suverenosti in kibernetske varnosti;
  • spodbujanje gospodarstva in konkurenčnosti.

Vir: Evropska komisija

Zapri menu