You are currently viewing Evropska komisija lansirala nov sistem za prepoznavanje inovacij, ki jih financirajo države, z disruptivnim potencialom

Evropska komisija lansirala nov sistem za prepoznavanje inovacij, ki jih financirajo države, z disruptivnim potencialom

Evropska komisija je julija lansirala prvovrsten indikatorski sistem, ki identificira državno financirane inovacije z disruptivnim potencialom. Sistem državljanom in vsem zainteresiranim ponuja nov način za usmerjanje do rezultatov programa Horizon 2020 (raziskovalni in inovacijski program EU) ter možnosti za ustvarjanje novih trgov.

Javni raziskovalni in inovacijski programi, kot je Horizon Europe, imajo pomembno vlogo pri preoblikovanju rezultatov osnovnih raziskav v nove tehnologije. Pri tem so potrebna nova orodja za merjenje in oceno učinka ustvarjanja trga javne politike raziskav in inovacij (R&I).

Nov kazalnik potenciala za ustvarjanje trga (MCPI) temelji na pojmu dveh splošno sprejetih konceptov inovacij, ki ustvarjajo trg: t. i. disruptivne inovacije (Disruptive Innovation) in inovacije modrega oceana (Blue Ocean Innovation).  Zasnovan je na več ustreznih podatkih, zbranih s pomočjo „inovacijskega radarja“. Ta temelji na podatkih, ki opredeljujejo velike potencialne novosti v raziskovalnih projektih, financiranih s strani EU.

Narejena je bila analiza več kot 6.300 evropskih financiranj, ki so bile kategorizirane z uporabo MCPI. Ta analiza je pokazala, da:

  • 35 % vseh inovacij, ki jih financira EU, kaže potencial za ustvarjanje trga (preostalih 65% ustreza potrebam obstoječih kupcev ali trgov);
  • 14 % vseh inovacij ima visok ali zelo disruptiven potencial;
  • Pilot EIC Pathfinder Horizon 2020 je dom za vse inovacije z največjim disruptivnim potencialom v programu Horizon 2020.

 

Vir: Evropska komisija