You are currently viewing EU bo v obdobju 2023-2024 v raziskave in inovacije vložila 13,5 milijarde evrov

EU bo v obdobju 2023-2024 v raziskave in inovacije vložila 13,5 milijarde evrov

Komisija je ta teden sprejela glavni delovni program Obzorje Evropa (Horizon Europe) za obdobje 2023-24, v okviru katerega bo raziskovalcem in inovatorjem v Evropi namenila približno 13,5 milijarde evrov za podporo pri iskanju prebojnih rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive.

Kot del širšega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, vrednega 95,5 milijarde evrov, bodo ta sredstva prispevala k doseganju podnebnih ciljev EU, večji energetski odpornosti in razvoju ključnih digitalnih tehnologij. Obravnavalo bo tudi ciljno usmerjene ukrepe za podporo Ukrajini, povečanje gospodarske odpornosti in prispevalo k trajnostnemu okrevanju po pandemiji COVID-19.

Vir: Evropska komisija