You are currently viewing Egipt želi postati središče obnovljive energije

Egipt želi postati središče obnovljive energije

Egiptovska vlada si prizadeva za spodbujanje naložbenih priložnosti v obnovljivo energijo in zelena goriva. Obnovljivo energijo smatrajo tudi kot priložnost za pridobitev novih konkurenčnih prednosti države, kar jo predstavlja kot potencialno središče za zelene vodikove, amoniakove in metanolne oblike energije, ki bodo v prihodnjih desetletjih lahko izpodrinile fosilna goriva.

Za zeleni vodik potrebni OVE

Za razvoj projektov zelenega vodika in amoniaka potrebuje Egipt obsežne zmogljivosti obnovljivih virov energije. Država trenutno ni zmožna zadovoljiti potreb industrije zelenega vodika ali amoniaka z nameščenimi obnovljivimi zmogljivostmi, ki jih ima.

Sektor obnovljive energije se v Egiptu dobro razvija, vendar bo potrebnih še veliko naložb, da bi država lahko dosegla zastavljeni cilj, in bodo obnovljivi viri predstavljali 42 % mešanice energije do leta 2030.

Zmogljivosti vetrne in sončne energije so se v preteklosti več kot potrojile, a kljub temu so leta 2021 predstavljale le 5 % skupnih nameščenih zmogljivosti. Hidroenergija predstavlja še dodatnih 7 %, preostanek pa so fosilna goriva.

Projekti v egiptovkem sektorju OVE

Prvi val projektov obnovljivih virov energije je vključeval državno gradnjo vetrnih elektrarn ob vzhodni obali Sueškega zaliva, ki so jih večinoma financirale mednarodne razvojne agencije.

Drugi val projektov je bil ponujen zasebnim investitorjem na podlagi zajamčene odkupne cene. Ta struktura financiranja je bila uporabljena za prvi večji sončni projekt, grozd 32 foto-voltaičnih nizov v Benbanu. Projekt je začel delovati leta 2019.

Naslednji val projektov obnovljivih virov energije bo temeljil na konkurenčnih razpisih med razvijalci in energetskimi investitorji.

Med večje projekte, ki so trenutno v teku, spadata projekt 200 MW sončne elektrarne, ki jo gradi ACWA Power iz Savdske Arabije v Kom Ombo in projekt 500 MW vetrne elektrarne v Ras Gharebu v Sueškem zalivu, ki jo razvija partnerstvo Egiptovski Orascom Construction, francoski Engie in japonska Toyota Tsusho.

Družba ACWA Power bo izkoristila obnovljivi potencial Egipta in bo zgradila eno največjih vetrnih elektrarn na svetu.

Egipt je naložbena destinacija s številnimi izzivi

Skupne naložbe v egiptovsko obnovljivo energijo znašajo več kot 30 mlrd USD. Največja načrtovana naložba doslej je 15 mlrd USD vreden projekt danske ladjarske družbe Maersk za proizvodnjo in distribucijo zelenega goriva z lokacij v Egiptu.

A Egipt ima kot naložbena destinacija več tveganj. Fiskalna politika je nestabilna, saj je javni dolg prevelik. Velike ovira pa predstavljajo tudi birokracija, erozija neodvisnosti pravosodja ter povečana vpletenost vojske in obveščevalnih služb v gospodarstvo. To pa lahko pomeni, da bo morda uspel le del načrtovanih poslov.

Vir: Spirit Slovenija