You are currently viewing 8 najbolj intenzivnih trendov, ki bodo oblikovali digitalno preobrazbo v letu 2021

8 najbolj intenzivnih trendov, ki bodo oblikovali digitalno preobrazbo v letu 2021

Vloga IT je v današnjem svetu, ki je vse bolj odvisen od digitalne tehnologije, pomembnejša kot kdaj koli prej. Glede na primerjalno poročilo Salesforce MuleSoft Connectivity naj bi se v prihodnje IT projekti povečali za 40%, medtem ko že 82% podjetij nalaga svojim IT ekipam odgovornost za zagotavljanje t. i. povezanih izkušenj strankam. Rezultati lastniških raziskav MuleSoft in ugotovitve tretjih strank izpostavljajo nekatere najpomembnejše trende, s katerimi se soočajo današnje organizacije in vodje informacijske tehnologije na poti digitalne preobrazbe. Izpostavljamo 8 najbolj izrazitih:

  1. Kultura, ki je pripravljena na uporabo digitalnih tehnologij: organizacije so pod večjim pritiskom, da storitve hitro digitalizirajo, z namenom zadostitve naraščajočih zahtev strank in izgradnje novih kanalov prihodkov.
  2. Demokratizacija inovacij: vrsta poslovnih uporabnikov skuša hitreje razvijati digitalne izkušnje strank. IT mora spodbujati kulturne spremembe tako, da podjetju omogoči samozadostnost in hitrejšo ponudbo rešitev.
  3. Sestavljivo podjetništvo: hiper-specializacija je ustvarila osnovno ogrodje aplikacij, zaradi česar so se organizacije preusmerile v sestavljivo podjetništvo, da bi postale bolj gibčne. To drži predvsem za področja, kjer so lahko digitalne zmogljivosti ustvarjene s pomočjo obstoječih aplikacij z API-ji (application programming interface), namesto da bi jih vsakič gradili od začetka.
  4. Avtomatizacija: organizacije uporabljajo avtomatizacijo za povečanje operativne učinkovitosti in izboljšanje poslovnih procesov. API-ji so ključni za avtomatizacijo in povečanje produktivnosti.
  5. Varnost API-jev: povprečno podjetje ima 900 aplikacij. Širjenje končnih kanalov s seboj prinaša potencialne možnosti za vdor, kar zahteva zanesljivo varnost API-jev.
  6. Mikro storitve: organizacije se za hiter razvoj novih uporabniških izkušenj obračajo na mikro storitve. Podjetja, ki v proizvodnjo uvajajo mikro storitve, bodo potrebovala nekatere oblike servisnih mrež.
  7. Delitev podatkov: da bi sledile razvijajočim se pričakovanjem strank, organizacije iščejo hitrejše načine za odklepanje podatkov in pridobivanje vpogleda. 2021 bo leto, v katerem bodo podatki ločili organizacije od konkurentov in strank – sposobnost odklepanja, analiziranja in delovanja na podlagi podatkov bo postala temelj rasti.
  8. Podatkovna analitika: organizacije vlagajo v podatkovno analitiko, da bi izboljšale uporabniško izkušnjo. Vrednost podatkovne analitike bo odvisna od podatkov, ki jih dobijo.

Vir: ZDNet