You are currently viewing Program Digitalna Evropa vreden 7,5 milijarde EUR

Program Digitalna Evropa vreden 7,5 milijarde EUR

Evropska komisija je pozdravila politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU o prvem programu EU, katerega cilj je pospešiti okrevanje in spodbuditi digitalno preobrazbo Evrope. Zdaj so se zaključila trialoška pogajanja, pravna besedila tako čakajo dokončno odobritev Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Program Digitalna Evropa, vreden 7,5 milijard EUR (v trenutnih cenah), je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, ki zajema obdobje 2021–2027. Zagotovil bo financiranje projektov na petih ključnih področjih: super-računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne veščine in zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi.

Kot naslednji korak bosta Evropski parlament in Svet Evropske unije (Svet) odobrila začasni politični dogovor, ki je bil dosežen 14. decembra. Po tem bo Svet dokončal svoje stališče v prvi obravnavi. Če se bo Parlament strinjal s stališčem Sveta v prvi obravnavi, bo sprejet zakon, ki bo omogočil začetek izvajanja programa leta 2021 z začetkom veljavnosti novega večletnega finančnega okvira. Program Digitalna Evropa bo dopolnjeval druge programe EU, kot so Obzorje Evropa, program EU za raziskave in inovacije, o katerem je bil dosežen politični dogovor prejšnji teden, ter Instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo.

Vir: Evropska komisija