You are currently viewing Novo evropsko zavezništvo za pospeševanje rasti zagonskih podjetij

Novo evropsko zavezništvo za pospeševanje rasti zagonskih podjetij

Dne 3. novembra 2021 je portugalska vlada v sodelovanju s 26 državami članicami EU, Islandijo in Evropsko komisijo ustanovila Evropsko zavezništvo narodov za zagonska podjetja (European Startup Nations Alliance – ESNA).

Gre za novo entiteto za podporo 26 držav članic EU in Islandije, ki so se marca letos s podpisom deklaracije EU Startup Nation Standard (EU SNS) zavezale, da bodo svojim zagonskim podjetjem zagotovile najboljše pogoje za rast.

ESNA bo te države podprla pri prizadevanjih, da postanejo »države zagonskih podjetij«, in sicer na več načinov:

 • z izmenjavo najboljših praks kot so določene v EU SNS;
 • z zagotavljanjem tehnične podpore za konkretno implementacijo sprememb;
 • s spremljanjem napredka.

Skozi tesno sodelovanje bo tem državam pomagala doseči osem (8) temeljnih standardov:

 1. hitro ustvarjanje zagonskih podjetij in enostaven vstop na trg (npr. ustanovitev novega podjetja v enem dnevu);
 2. privabljanje in obdržanje talentov (npr. s pospešenim izdajanjem viz za tehnološke talente izven EU);
 3. delniške opcije (npr. delniške opcije brez davkov pred unovčenjem);
 4. inovacije v regulaciji (npr. regulativni peskovniki, ki zagonskim podjetjem omogočajo eksperimentiranje);
 5. omogočanje inovacij (npr. z odstranitvijo administrativnih ovir, ki bi zagonska podjetja postavljale v slabši položaj);
 6. dostop do financiranja (npr. povečanje razpoložljivosti in raznolikosti kapitala za rast);
 7. socialna vključenost, raznolikost in varovanje demokratičnih vrednot (npr. s spodbudami za zaposlovanje na podlagi raznolikosti spola, etnične pripadnosti, starosti in vere);
 8. primarno digitalno (npr. vse interakcije med organi in zagonskimi podjetji bi potekale prek digitalnih vmesnikov).

ESNA bo prav tako podpirala države, ki predsedujejo Evropskemu svetu, in sicer prek predsedniškega odbora ESNA, ki bo zagotavljal usklajevanja med ESNA aktivnostmi in prednostnimi nalogami menjajočih se predsedstev.

Vir: Evropska komisija