Kreativna Evropa: več kot 2 milijardi evrov v podporo okrevanju, odpornosti in raznolikosti kulturnih ter ustvarjalnih sektorjev

Kreativna Evropa: več kot 2 milijardi evrov v podporo okrevanju, odpornosti in raznolikosti kulturnih ter ustvarjalnih sektorjev

Evropska komisija je 26. maja po sprejetju delovnega programa za prvo leto projekta Kreativna Evropa 2021 – 2027 pričela z novimi ukrepi v podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju v Evropi in širše.
Ta dogodek predstavlja temelj za prve razpise za zbiranje predlogov v okviru novega programa, ki bodo odprti za vse organizacije, ki delujejo v ustreznih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Financiranje:
– Skupni proračun programa za naslednjih 7 let: 2,4 milijarde EUR.
– Proračun za leto 2021: 300 milijonov EUR.

Namen in cilji projekta Kreativna Evropa:
 spodbujanje interdisciplinarnega in internacionalnega sodelovanja strokovnjakov in
umetnikov iz vseh kulturnih sektorjev, z namenom odkrivanja novih priložnosti in
občinstev;
 povečanje konkurenčnosti kulturnih sektorjev;
 podpreti prizadevanja kulturnih sektorjev, da postanejo bolj zeleni, digitalni in
vključujoči;
 krepitev odpornosti in okrevanja kulturnega in ustvarjalnega sektorja v povezavi s
pandemijo COVID-19.

Ključni poudarki:
 nadnacionalno ustvarjanje;
 globalno kroženje in promocija evropskih del;
 medsektorske inovacije;
 enostavno pridobivanje financiranja skozi sofinanciranje EU.

Ukrepi, ki jih zajema projekt Kreativna Evropa, vključujejo:
 shemo za podporo prevajanja literarnih del in razvoja založniških partnerstev;
 nagrade EU na področju literature, glasbe, arhitekture in kulturne dediščine;
 pobude evropske prestolnice kulture in znaka evropske dediščine;
 krepitev dostopnosti in opaznosti evropskih avdiovizualnih del onkraj mej in različnih platform;
 spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju, distribuciji in promociji vsebin v različnih sektorjih (Creative Innovation Lab);
 spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma in svobode kot evropskih vrednot.

Vsi financirani ukrepi morajo pri načrtovanju in izpeljavi dejavnosti spoštovati enakost spolov in okoljske zaveze EU.

Vir: Evropska komisija.

 

Zapri menu