You are currently viewing Kibernetska obramba: EU krepi ukrepe proti kibernetskim grožnjam

Kibernetska obramba: EU krepi ukrepe proti kibernetskim grožnjam

Evropska komisija je v novembru objavila skupno sporočilo o politiki EU za kibernetsko obrambo in akcijski načrt za vojaško mobilnost 2.0 kot odgovor na vse slabše varnostno okolje po ruski agresiji proti Ukrajini in za krepitev zmogljivosti EU za zaščito svojih državljanov in infrastrukture. 

EU bo s svojo novo politiko za kibernetsko obrambo okrepila sodelovanje in naložbe v kibernetsko obrambo za boljšo zaščito, odkrivanje, odvračanje in obrambo pred vse večjim številom kibernetskih napadov.

Cilj politike EU za kibernetsko obrambo je okrepiti zmogljivosti EU za kibernetsko obrambo ter izboljšati usklajevanje in sodelovanje med vojaškimi in civilnimi kibernetskimi skupnostmi (civilnimi, kazenskimi, diplomatskimi in obrambnimi). Izboljšala bo učinkovito obvladovanje kibernetskih kriz v EU in pomagala zmanjšati strateško odvisnost na področju kritičnih kibernetskih tehnologij, hkrati pa okrepila tehnološko industrijsko bazo evropske obrambe (EDTIB). Spodbujala bo tudi usposabljanje, privabljanje in ohranjanje talentiranih kadrov na kibernetskem področju ter okrepila sodelovanje s partnerji na področju kibernetske obrambe.

Politika EU za kibernetsko obrambo temelji na štirih stebrih, ki zajemajo širok nabor pobud, ki bodo EU in državam članicam pomagale:

  • Ukrepati skupaj za močnejšo kibernetsko obrambo EU: EU bo okrepila svoje mehanizme usklajevanja med akterji na področju kibernetske obrambe na nacionalni ravni in ravni EU, da bi povečala izmenjavo informacij in sodelovanje med vojaškimi in civilnimi skupnostmi.
  • Zaščititi obrambni ekosistem EU: potrebno si je še naprej prizadevati za standardizacijo in certificiranje kibernetske varnosti, da se zaščiti tako vojaško kot civilno področje.
  • Vlagati v zmogljivosti za kibernetsko obrambo: države članice morajo v sodelovanju in z uporabo platform za sodelovanje in mehanizmov financiranja, ki so na voljo na ravni EU, kot so PESCO, Evropski obrambni sklad ter programa Obzorje Evropa in Digitalna Evropa, znatno povečati naložbe v sodobne vojaške zmogljivosti za kibernetsko obrambo.
  • Povezati se za reševanje skupnih izzivov: EU si bo na podlagi obstoječih dialogov o varnosti in obrambi ter o kibernetskih vprašanjih s partnerskimi državami prizadevala vzpostaviti prilagojena partnerstva na področju kibernetske obrambe.

Vir: Evropska komisija