Heba je na AJPES seznamu hitro rastočih podjetij v obdobju 2015-2019

Heba je na AJPES seznamu hitro rastočih podjetij v obdobju 2015-2019

AJPES je objavil letni seznam hitro rastočih podjetij. Izbral jih je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Pri tem je upošteval vrsto kriterijev izločitve po metodologiji MGRT: manj kot dva zaposlena v letu 2019; čisti prihodki od prodaje v letu 2019 nižji od 100.000 EUR; podjetja, ki niso poslovala 12 mesecev v letih 2015 ali 2019; podjetja, ki so več kot 50% v državni lasti; podjetja v določenih dejavnostih, npr. nepremičninskem sektorju, javni upravi, dejavnosti gospodinjstev, idr. Letošnji seznam se nanaša na hitro rastoča podjetja za obdobje 2015-2019.

Število vključenih podjetij v izbirnem postopku je bilo 120.459, od tega je bilo končno potrjeno število hitro rastočih podjetij 5.905. 102 podjetji sta ohranili hitro rast iz preteklih let. Hitro rastoča podjetja predstavljajo 4,9% vseh podjetij, zaposlujejo 16,3% vseh delavcev v državi (tj. 98.673) in so dosegla 19,9 milijard EUR čistih prihodkov od prodaje. Na seznamu hitro rastočih podjetij v obdobju 2015-2019 se je znašlo tudi naše podjetje Heba d.o.o., ki upravlja z blagovno znamko 7samurai.

Vir: AJPES

Zapri menu