You are currently viewing Ekipa 7samurai postavlja v 2021-2022 showroom v Severni Makedoniji

Ekipa 7samurai postavlja v 2021-2022 showroom v Severni Makedoniji

Včasih je kakšna zgodba tudi naša osebna in zato smo se kot ekipa, ki neprestano išče nove priložnosti in izzive, odločili, da se tudi sami prijavimo na razpis.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v avgustu razpisala 3. rok za javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«. Za sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih je bilo na voljo 1,7 milijonov EUR.

Agencija SPIRIT je 17. 12. 2021 izdala sklepe glede prispelih vlog. Ekipa 7samurai je uspešno kandidirala na omenjenem javnem razpisu. Za krepitev blagovne znamke smo prejeli financiranje v višini 54.225,00 EUR.

Naša ekipa bo tako v letu 2021-2022 krepila potencial svoje blagovne znamke 7samurai na trgu Severne Makedonije, kjer bomo vzpostavili še eno projektno pisarno. Projekt traja od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

S sofinanciranjem operacije »Showroom Severna Makedonija« bomo lahko profesionalno postavili svojo prisotnost na makedonskem trgu, kar bo našemu podjetju omogočilo povsem nove poslovne priložnosti, ki bodo skozi dobro zastavljeno operacijo podjetju povečale konkurenčno prednost. Predstavili se bomo v vlogi izkušenega partnerja na področju digitalizacije in drugih projektov za krepitev konkurenčnosti podjetij.

Širjenje blagovne znamke 7samurai na makedonski trg bo zagotovo zanimiva izkušnja, od katere si obetamo nova znanja, različne poslovne priložnosti in širjenje mreže poznanstev.

Operacijo »Showroom Severna Makedonija« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (eu-skladi.si).