You are currently viewing Dosežen politični dogovor o programu Obzorje Evropa, naslednjem raziskovalnem in inovacijskem programu EU

Dosežen politični dogovor o programu Obzorje Evropa, naslednjem raziskovalnem in inovacijskem programu EU

Evropska komisija pozdravlja politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o programu Obzorje Evropa – to je največji nadnacionalni program, ki je kdaj podpiral raziskave in inovacije. Proračun novega programa EU za raziskave in inovacije bo v obdobju 2021–2027 obsegal približno 95,5 milijard EUR (trenutne cene). To vključuje 5,4 milijarde EUR (trenutne cene) programa NextGenerationEU za pospešitev okrevanja in izboljšanje odpornosti EU v prihodnosti ter dodatno okrepitev 4,5 milijard EUR (trenutne cene). To predstavlja 30-odstotno povečanje glede na sedanji program raziskav in inovacij Obzorje 2020 (narejena je primerjava Obzorja Evropa in Obzorja 2020 za EU27 v stalnih cenah), kar pomeni, da je nov dogovor najbolj ambiciozen raziskovalni in inovacijski program na svetu.

Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, Mariya Gabriel, je dejala: »Današnji dogovor predstavlja zelo pomemben mejnik za Evropo. S programom Obzorje Evropa lahko evropska raziskovalna skupnost, raziskovalne organizacije in naši državljani računajo na največji svetovni raziskovalni in inovacijski program. To je naše glavno orodje za krepitev znanstvene in tehnološke osnove, razvoj rešitev za bolj zdravo življenje, spodbujanje digitalne preobrazbe, ter boj proti podnebnim spremembam – za našo skupno odpornost.« Ta politični sporazum morata zdaj formalno odobriti Evropski parlament in Svet. Od začasnega sporazuma iz marca 2019 Komisija pripravlja implementacijo programa Obzorje Evropa z namenom, da bi program čim prej v letu 2021 zaživel.

Vir: Evropska komisija