You are currently viewing DIGITAL ASSEMBLY 2022 – kaj čaka Evropo v prihodnjih letih?

DIGITAL ASSEMBLY 2022 – kaj čaka Evropo v prihodnjih letih?

Ta teden je v Franciji 21. in 22. junija potekal mednarodni dogodek Digital Assembly 2022, kjer je bilo v sklopu predavanj in delavnic predvsem govora o tem, kako naj se Evropa v vse bolj negotovem svetu usmeri tako, da bo zaščitila svoje vrednote, se učinkovito soočila z družbenimi izzivi ter zagotovila blaginjo in priložnosti za svoje državljane.

Evropska unija mora v prihodnjih letih postati še bolj avtonomna ter digitalizirana, bliža pa se nam tudi popolna transformacija interakcije s spletom.

Ključno za EU je, da ustvari varno digitalno okolje, sploh zaradi prehoda na Metaverse, tj. novo obliko interneta, ki združuje trenutni 2D digitalni svet in našo 3D realnost, kar bo popolnoma transformiralo način, kako med seboj komuniciramo, sodelujemo, načrtujemo in delujemo.

Tako je Evropska unija sprejela novo evropsko strategijo za otrokom bolj varen internet (BIK+), ki bo bolje regulirala digitalne storitve in vsebine glede na starost uporabnika ter poskrbela za zaščito in spoštovanje otrok na spletu. Prav tako je bilo govora o zakonu o digitalnem trgu »Digital Market Act«, ki regulira spletne platforme, predvsem v povezavi s poslovno konkurenco – pri tem bo velik poudarek na obvarovanju malih podjetij pred kršitvami velikih, sam zakon pa predvideva v tej smeri tudi več sankcij.

EU je predlagala, da se zasnuje digitalne pravice in načela, kar se mora odražati tudi v tehnologiji umetne inteligence (AI). Nujno je, da se vzpostavi etičen AI, ki zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, ki so skladne z načeli EU, pri čemer ne bodo ključne vloge igrali le IKT specialisti, temveč tudi pravniki ter družboslovci, kar se bo odražalo tudi na trgu dela.

V prihodnje bo torej izrazito spodbujan preplet zelene in digitalne tranzicije, ki bo temeljil na AI varnostnih in etičnih sistemih ter novih digitalnih orodjih, ki jih bo spodbudil prehod na Metaverse.

Vir: Evropska Komisija