You are currently viewing Anketa o prestrukturiranju v malih in srednje velikih podjetjih

Anketa o prestrukturiranju v malih in srednje velikih podjetjih

Slovenski podjetniški sklad je odprl anketo o prestrukturiranju v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) z namenom preučitve značilnosti in učinkov različnih oblik prestrukturiranja slovenskih MSP. Pri tem ciljajo na oblike prestrukturiranja:

  • notranje prestrukturiranje;
  • izogibanje stečaju/zaprtju;
  • preselitev, premestitev;
  • zunanje izvajanje;
  • združitve in prevzemi;
  • širitev poslovanja (notranje izvajanje, internacionalizacija, digitalizacija poslovanja ipd.

Pri tem je stališče podjetnikov ključnega pomena, zato vljudno naprošajo vse podjetnike, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na vprašanja o že izvedenem prestrukturiranju v vašem podjetju oziroma o morebitnem prestrukturiranju po pandemiji Covid-19.

Izpolnjevanje je anonimno in traja 10 do 12 minut.

Rezultati bodo analizirani le na celotnem vzorcu v okviru raziskave Slovenski podjetniški observatorij v izvedbi Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Povezava do ankete:  https://www.1ka.si/a/313726

Anketa je aktivna do 22.01.2021.

Vir: SPS