You are currently viewing 9 milijonov evrov EU za spodbujanje čezmejnega novinarstva za mlade Evropejce

9 milijonov evrov EU za spodbujanje čezmejnega novinarstva za mlade Evropejce

Evropska komisija je objavila razpis v vrednosti 9 milijonov evrov. Razpis je namenjen spodbujanju čezmejnega novinarstva za mlade Evropejce.

Program si prizadeva spodbujati neodvisno poročanje o aktualnih dogodkih, prilagojeno mlajši populaciji. Spodbuja sodelovanje med medijskimi organizacijami in neprofitnimi mladinskimi skupinami ter spodbuja inovativne pristope za vključevanje in informiranje mladih Evropejcev. Ponuja priložnost medijskim organizacijam in neprofitnim (mladinskim) organizacijam za izvajanje ambicioznih čezmejnih projektov.

Podpredsednica za vrednote in transparentnost Věra Jourová je poudarila pomembnost zanesljivih informacij v digitalni dobi in pravi: “Mlade je treba doseči tam, kjer so, z novimi formati, prilagojenimi njim”.

Pričakuje se, da bodo izbrani projekti okrepili dostopnost spletnih informacij v vsaj petih evropskih jezikih, pri čemer se bodo osredotočili na teme, ki neposredno vplivajo na mlade. Vsebino bodo predstavili v prepričljivih formatih, vključno z raznolikimi glasovi, da se zagotovi celovit prikaz evropskih perspektiv. Projekti naj bi spodbujali zanimive razprave in organizirali dogodke za mlade.

Pogodbe o dodelitvi subvencij bodo vključevale listino o neodvisnosti, da se zagotovi, da imajo prejemniki uredniško svobodno in lahko delujejo brez kakršnega koli političnega vmešavanja.

Zainteresirane organizacije naj svoje prijave oddajo do 29. januarja 2024. Načrtovano je, da se bodo izbrani projekti začeli poleti 2024.

Vir: Evropska komisija