You are currently viewing Z digitalizacijo do optimizacije energetskega sistema

Z digitalizacijo do optimizacije energetskega sistema

V energetskih podjetjih je digitalizacija že več let del vsakdana, saj jim informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo učinkovitejše in hitrejše izvajanje ključnih procesov v celotni verigi od proizvodnje, prenosa do distribucije energentov. Prav tako so rešitve, ki jih omogoča digitalizacija, nepogrešljive pri upravljanju z energetsko infrastrukturo. Brez digitalizacije energetski prehod ne bo mogoč, a tudi na tveganja, ki vključujejo predvsem zagotovitev varnosti pred napadi in kakovost podatkov, ne gre pozabiti.

Ključni poudarki:

  • Nujno je obvladovati tveganja, ki jih prinaša digitalizacija.
  • Sodobni informacijski sistemi uporabnikom zagotavljajo učinkovit dostop do informacij.
  • Pričakujejo, da se bo povpraševanje po električni energiji v naslednjih dvajsetih letih potrojilo.
  • Digitalizacija povečuje možnosti za optimizacijo uporabe distribucijskega omrežja.
  • Ena od koristi digitalizacije je tudi učinkovitejše delo na terenu.
  • Število napadov na kritične sisteme v energetiki se hitro povečuje.
  • Prehod na pametna aktivna omrežja omogoča obvladovanje porabe energije in proizvodnje.
  • Digitalizacija je eden ključnih gradnikov za učinkovito izvedbo zelenega prehoda.
  • Električni sistem, ki bo uporabnikom omogočal časovno uskladitev odjema s proizvodnjo energije, bo zagotavljal velike prihranke pri rabi energije.

Vir: Glas gospodarstva