You are currently viewing Vavčerji: aktualne spremembe

Vavčerji: aktualne spremembe

Slovenski podjetniški sklad objavlja nekaj sprememb pri nekaterih vavčerjih, ki so že bile objavljene v Uradnem listu RS:

  • Vavčer za pridobitev certifikatov: od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija;
  • Vavčer za prototipiranje: od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija;
  • Vavčer za statusno preoblikovanje družb: od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Zahodna Slovenija;
  • Vavčer za patente, modele, znamke: od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija;

Obenem je Slovenski podjetniški sklad v skladu objavil začasno zaprtje Vavčerja za kibernetsko varnost.

Vir: SPS