You are currently viewing V Srcu Slovenije ustanovili nov LAS, med prvimi v Sloveniji, katerega del je tudi Boštjan Jerman

V Srcu Slovenije ustanovili nov LAS, med prvimi v Sloveniji, katerega del je tudi Boštjan Jerman

V Dolskem je v torek, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (občine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki – tudi Boštjan Jerman, direktor podjetja HEBA d.o.o.). Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe.

Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 je namen LAS Srce Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja na območju Srca Slovenije. Za razvoj območja LAS Srce Slovenije je bilo od leta 2007 preko LAS Srce Slovenije namenjenih 4,4 mio evrov evropskih sredstev in razvojnih sredstev lokalnega sofinanciranja. Skupaj je bilo potrjenih že 123 projektov občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, fizičnih oseb z dejavnostjo in posameznikov iz- omenjenih občin. LAS je doslej sodeloval tudi v 8 projektih sodelovanja z LAS-i z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 iz tujine.

Vir: KIKŠtarter