You are currently viewing Tudi 7samurai na seznamu hitro rastočih podjetij (2018-2022)

Tudi 7samurai na seznamu hitro rastočih podjetij (2018-2022)

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je objavila nove podatke glede hitro rastočih podjetij (HRP) v Sloveniji. Analiza je bila izvedena za obdobje 2018-2022, podatki pa pričajo, da je hitro rastočih podjetij v Sloveniji vse manj. Izmed 119.710 podjetij, vključenih v raziskavo je kriterije za uvrstitev v seznam HRP izpolnjevalo le 3.074 organizacij. V seznam hitro rastočih podjetij AJPES-a se je tako uvrstilo zgolj 2,6% vseh podjetij v Sloveniji. V primerjavi z lanskim letom je teh tudi manj za 26% (padec iz 4.145 na 3.074 HRP). Število HRP je sicer upadlo v vseh regijah, najbolj v Pomurski (-37 %), porast pa je zaznati predvsem v dejavnosti gostinstva in oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

Kljub dejstvu, da se v luči ohlajanja gospodarstva rast podjetij evidentno upočasnjuje, pa se je v druščini HRP znašlo tudi naše podjetje Heba d.o.o. (7samurai), kar je še en dokaz dobrega dela direktorja Boštjana Jermana. V področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, kjer posluje tudi 7samurai, se med HRP uvršča le 2,1% vseh podjetij v celotni panogi (387 od 18.293 podjetij). Hitra rast podjetja je končna nagrada vseh naših prizadevanj, da svojim strankam lahko ponudimo čimbolj kakovostne in učinkovite storitve. Zgornji podatki pričajo tudi o tem, da smo naredili korak bližje k izpolnitvi naše vizije, da do leta 2025 postanemo najbolj prepoznavna projektna pisarna v Sloveniji, ki slovi po kvaliteti in zanesljivosti.

Sicer so po podatkih AJPES-a hitro rastoča podjetja zaposlovala 46.918 delavcev in ustvarila 17,2 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje ter šestino neto čistega dobička v državi. Najvišje število HRP je AJPES zabeležil v obdobju 2016-2020, ko se je na seznam uvrstilo 6.930 podjetij.

Vir: AJPES