You are currently viewing Trg električnih vozil v EU

Trg električnih vozil v EU

Leta 2022 je število registracij novih baterijskih električnih vozil (BEV) še naprej naraščalo, kljub splošnemu upadu avtomobilskega trga v EU. Posledično se je tržni delež BEV povečal na 12,1 %, kar je izboljšanje za 3 % v primerjavi z letom 2021. Leto je bilo uspešno tudi za hibridne avtomobile, ki so dosegli 22,6 % tržni delež. Avtomobili na bencinski in dizelski pogon še naprej izgubljajo tržni delež. Kljub temu so leta 2022 skupaj še vedno predstavljali več kot polovico prodaje v EU.

Po izračunih The Economist Intelligence Unit (EIU) imata le dve državi znotraj EU dovolj visoko stopnjo uvajanja električnih vozil (EV), da bi lahko do leta 2035 prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov v skladu s pravili EU, ki jih je Evropski parlament potrdil 14. februarja letos. Predlog zakona mora sicer potrditi še Evropski svet, ratificirati pa ga morajo še posamezne države članice.

Glede na trenutne stopnje prodaje in registracije EV sta samo Švedska in Nizozemska na dobri poti, da dosežeta cilj postopnega opuščanja bencinskih in dizelskih avtomobilov do leta 2035, zato bo ta rok po vsej verjetnosti prestavljen.

Trenutno povprečna cena električnih vozil ostaja višja od cene povprečnega avtomobila z motorjem z notranjim izgorevanjem, a bodo cene srednjeročno in dolgoročno močno padle zaradi ekonomije obsega.

Težavo ponekod predstavlja tudi pomanjkanje ustrezne polnilne infrastrukture, vendar sredstva, ki so na voljo v okviru načrta EU Fit for 55, pospešujejo gradnjo polnilnic za električna vozila. Po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) 6 držav EU nima niti enega polnilnega mesta na 100 km ceste. 17 držav ima manj kot 5 polnilnih mest na 100 km ceste, le 5 pa jih ima več kot 10 polnilnic na vsakih 100 km cest. Slovenija ima 3,3 polnilnice na 100 km ceste.

Prav tako je velika razlika med državami z največ polnilnicami na 100 km ceste in tistimi z najmanj. Na Nizozemskem je na primer ena polnilnica na vsakih 1,5 km ceste, medtem ko ima Poljska, ki je osemkrat večja, samo eno polnilnico na vsakih 150 km.

Države z največ polnilnicami na 100 km ceste so:

  • Nizozemska (64,3)
  • Luksemburg (57,9)
  • Nemčija (25,8)
  • Portugalska (24,9)
  • Švedska (12,2)

Države z najmanj polnilnicami na 100 km ceste so:

  • Litva (0,2)
  • Ciper (0,4)
  • Grčija (0,4)
  • Estonija (0,6)
  • Poljska (0,7)

Vir: Spirit Slovenija