You are currently viewing Štirje novi vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada

Štirje novi vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 24. septembra 2021, objavil še štiri nove vavčerske javne pozive iz sredstev REACTEU, in sicer:

  1. Vavčer za patente, modele in znamke:

Omogoča varstvo intelektualne lastnine na področju priprave patentne prijave, prijave modela ali znamke. Podjetja lahko prijavijo, registrirajo, vzdržujejo ali širijo prijavo v tujino, predmet sofinanciranja pa je lahko tudi prevod prijave.

  1. Vavčer za statusno preoblikovanje družb:

Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetnike k preoblikovanju iz ene statusne oblike podjetja v drugo. S tem pridobijo možnosti za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

  1. Vavčer za prototipiranje:

Z vavčerjem si podjetja zagotovijo možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki), novega izdelka ali storitve, z namenom validacije poslovne ideje.

  1. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, v mikro, mala in srednje velika podjetja:

Namen vavčerja je uvajanje poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM v poslovanje podjetja, s čimer se bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje. Model EFQM zajema svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje v EFQM globalni nagradi.

Vavčerji so enostavne spodbude manjših vrednosti za mikro, mala in srednja podjetja, ki jih je moč pridobiti preko Slovenskega podjetniškega sklada. Gre za poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami v vrednosti od 300 do 9.999 EUR.

Sofinanciranje: maksimalno 60 % upravičenih stroškov na posamezen odobren vavčer.

Podjetja imajo lahko v izvajanju največ 3 vavčerje, letno pa lahko pridobijo največ 30.000 EUR sredstev.

Vir: SPS.