You are currently viewing Stičišče znanosti in gospodarstva na MOS

Stičišče znanosti in gospodarstva na MOS

V okviru 55. Mednarodnega sejma obrti in podjetništva (55. MOS od 13. do 17. septembra 2023) bo potekalo tradicionalno Stičišče znanosti in gospodarstva s predstavitvami vrhunskih tehnologij, inovacij, procesov, izdelkov, novodobnih poklicev in sodobnih programov.

Tematsko bo Stičišče vključevalo področja kot so mehanotronika, avtomatika, robotika, profesionalna elektronika, energetika, informacijska tehnologija, bionika, nanotehnologija, digitalizacija, digitalna transformacija, novi poslovni modeli, Industrija 4.0 s prihajajočo Industrijo 5.0 in ”Družbo 5.0”, mikro- in biotehnologije, nove materiale, vesoljske tehnologije, ipd.

Na razstavnem prostoru bojo predstavljena dela in znanstvena dognanja poglavitnih slovenskih raziskovalnih in izobraževalnih institucij in visokotehnoloških podjetij.

Dogodek bo podobno kot v preteklih letih vodil Janez Škrlec (nekdanji član Sveta za znanost in tehnologijo) kot projekt Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za promocijo dosežkov slovenske znanosti ter za okrepljeno sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero.

Vir: Enterprise Europe Network