You are currently viewing Še dva nova vavčerja SPS: digitalna strategija in kibernetska varnost

Še dva nova vavčerja SPS: digitalna strategija in kibernetska varnost

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 1. oktobra 2021, objavil še dva nova vavčerska javna poziva iz sredstev REACT EU, in sicer:

  1. Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen vavčerja je podjetja pozvati k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij (poslovnih in proizvodnih procesov), s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR.

  1. Vavčer za kibernetsko varnost

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti. Najmanjša spodbuda je 1.000,00 EUR največja pa 9.999,99 EUR.

Vavčerji so enostavne spodbude manjših vrednosti za mikro, mala in srednja podjetja, ki jih je moč pridobiti preko Slovenskega podjetniškega sklada. Gre za poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem so na voljo vavčerji z različnimi vsebinami v vrednosti od 300,00 do 9.999,99 EUR.

Sofinanciranje: maksimalno 60 % upravičenih stroškov na posamezen odobren vavčer.

Podjetja imajo lahko v izvajanju največ 3 vavčerje, letno pa lahko pridobijo največ 30.000,00 EUR sredstev.

Vir: SPS