You are currently viewing RAZVOJNE SPODBUDE ZA MSP IN VELIKA PODJETJA V LETU 2022

RAZVOJNE SPODBUDE ZA MSP IN VELIKA PODJETJA V LETU 2022

Ker smo že konkretno zakorakali v leto 2022, je čas, da vam podamo kratek pregled možnosti za finančne spodbude za MSP in velika podjetja, ki se obetajo še letos.

NOVI NEPOVRATNI UKREPI:

1. Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij (MGRT):
– objavljeno predvidoma v februarju 2022;
– za velika podjetja v konzorcijih z malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) (vključno s start-up in scale-up podjetji);
– okvirna višina sredstev: 44 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja:

  • po shemi de minimis: do vključno 70 % upravičenih stroškov;
  • po shemi RRI: do vključno 60 % upravičenih stroškov;
  • po shemi začasnega okvira: do vključno 35 % upravičenih stroškov.

2. Javni razpis mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 2. kvartalu 2022;
– za MSP;
– okvirna višina sredstev: 1 milijon EUR;
– višina sofinanciranja: še v usklajevanju.

3. Javni razpis pomoč investicijam za večjo predelavo lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP;
– okvirna višina sredstev: 28 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja: predvidoma od 15 do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.

4. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP;
– okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja: predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov, za investicije v vrednosti od 0,3 do 1 milijon EUR.

5. Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) (SPS):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP, predvsem s sedežem na obmejnih problemskih območjih;
– okvirna višina sredstev: 20 milijonov EUR;                                                                                                                                                                                – višina sofinanciranja: skladno z de minimis shemo državne pomoči, za investicije od 100.000 EUR do 300.000 EUR.

6. Javni razpis trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične pobude za dvig dodane vrednosti turizma (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP in velika podjetja;
– okvirna višina sredstev: 69 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja: predvidoma od 15 do 60 % ter skladno z naložbeno shemo za MSP.

7. Javni razpis dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 2. kvartalu 2022;
– za pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in izpolnjujejo pogoje razpisa;
– okvirna višina sredstev: 2,2 milijona EUR;
– višina sofinanciranja: velika podjetja do 40 %, MSP-ji do 50 % upravičenih stroškov.

8. Javni razpis EUROSTARS 2022 (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za vsa podjetja, s poudarkom na MSP;
– okvirna višina sredstev: 1 milijon EUR;
– višina sofinanciranja: maksimalno 40 % upravičenih stroškov za velika podjetja in 50 % za MSP.

9. Javni razpis spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2022 (SPS):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za mikro in mala inovativna podjetja (d.o.o., s.p., zadruge);
– okvirna višina sredstev: 2,2 milijona EUR;
– višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.

10. Javni razpis DEMO PILOTI (SPIRIT):
– objavljeno predvidoma v 2. kvartalu 2022;
– za MSP in velika podjetja (konzorciji), pravne osebe javnega in zasebnega prava;
– okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja: do 1 milijona EUR / projekt.

11. Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte (SPIRIT):
– objavljeno predvidoma v 2. kvartalu 2022;
– za MSP in velika podjetja (konzorciji);
– okvirna višina sredstev: 45 milijonov EUR;
– višina sofinanciranja: do 0,5 milijona EUR / projekt.

12. Javni razpis investicije za dvig produktivnosti (Zakon o spodbujanju investicij –ZSInv) (SPIRIT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP in velika podjetja;
– okvirna višina sredstev: 88,5 milijona EUR;
– višina sofinanciranja: še v usklajevanju, naslavljajo vrednost investicij:

  • med 0,5 milijona in 2 milijona EUR v dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij;
  • med 0,5 milijona in 1 milijon EUR v storitveni dejavnosti;
  • med 0,5 milijona in 12 milijoni EUR za predelovalne dejavnosti.

13. Uvajanje krožnega gospodarstva v MSP (SPIRIT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP;
– okvirna višina sredstev: 10,8 milijona EUR;
– višina sofinanciranja: še v usklajevanju.

14. Testni laboratorij za razvoj tehnoloških rešitev za povečanje energetske učinkovitosti podjetij (MGRT):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP in velika podjetja;
– okvirna višina sredstev: 2 milijona EUR;
– višina sofinanciranja in investicij: še v usklajevanju.

NOVI POVRATNI UKREP ZA MSP:
Ugodna posojila za omilitev posledic COVID 19 za MSP (iz naslova PKP 10) (SPS):
– objavljeno predvidoma v 1. kvartalu 2022;
– za MSP;
– višina financiranja, ročnost in moratorij: posojila v višini do 100.000,00 EUR (predvidoma po de minimis shemi), ročnost in moratorij sta še v usklajevanju;
– okvirna višina sredstev: predvidoma 20 mio EUR.