You are currently viewing Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) si prizadeva za tem bolj ugodno gospodarsko okrevanje po zaključku epidemije. S tem namenom je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud (tako nepovratnih, kot povratnih) za leto 2021:

 • pomoč gospodarstvu skozi razvojne spodbude: v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov (248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev);
 • SPS bo za zagotavljanje likvidnosti MMS podjetjem zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere (v višini 60% ali 80% z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let);
 • SOS bo zagotavljal posojila od 5.000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva, za zagotavljanje likvidnosti;
 • prek SPS bodo na voljo vavčerji (enostavne spodbude manjših vrednosti) v obliki nepovratnih sredstev do 9.999 evrov;
 • SPS bo letos z 210 milijoni evrov podprl 5.200 malih in srednjih podjetij, vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij;
 • SPIRIT Slovenija bo dejavnostim v gostinstvu in turizmu predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti namenila 36,2 milijona evrov sredstev;
 • 5 milijonov evrov sredstev za podporo pri zelenem prehodu v podnebno odporno gospodarstvo;
 • 7 milijonov evrov pa bo imel še vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

 • javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, roka za oddajo vlog 14. 5. 2021 in 3. 9. 2021, na voljo 900.000 evrov;
 • javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za oddajo vlog 30. 9. 2021, na voljo 1,1 milijona evrov;
 • javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022, rok za oddajo vlog, 1. 10. 2021, na voljo 2,3 milijona evrov;
 • javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, roka za oddajo vlog 5. 6. 2020 in 10. 11. 2020, na voljo 2,5 milijona evrov.

Vir: MGRT