Povečanje sredstev: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Povečanje sredstev: Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Slovenski podjetniški sklad je 4. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Povečanje razpoložljivih sredstev bo na razpolago za naslednje odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Razpoložljiva sredstva za naslednje odpiranje vlog so razvidna iz spodnje preglednice:

poveanje P4L

Več o razpisu najdete tukaj.

Zapri menu