You are currently viewing PKP6: kritje fiksnih stroškov podjetjem

PKP6: kritje fiksnih stroškov podjetjem

Nov PKP6 ima novo možnost pomoči, in sicer “delno povračilo nekritih stroškov”. Izplača se lahko maksimalno 1.000,00 EUR na zaposlenega za nedoločen čas, pri čemer velja naslednje:

  • Za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 se primerja promet oktober-december 2019 in oktober-december 2020. Če je upad prometa med 30 do 70 %, se izplača 0,6 % letnega prometa 2019 na mesec, če pa je višji kot 70 %, potem 1,2 % letnega 2019 prometa na mesec na zaposlenega / s.p.-eja, vendar ne več ko 1.000,00 EUR po glavi in seveda v tem četrtletju ne sme biti DOBIČKA, torej morajo stroški presegati prihodke.
  • Primer: Podjetju s 3 zaposlenimi se je promet oktober-december 2020 zmanjšal za 74,77 % v primerjavi z istim obdobjem v 2019, pod pogojem, da v decembru ni novih prihodkov. Se pravi, pogoj nad 70 % padca prometa je izpolnjen, kar pomeni, da država nakaže maksimalno na mesec 3.000,00 EUR za vse 3 zaposlene – se pravi, pogoj >70 %, pomeni 1,2 % od letnega 2019 prometa, ki je bil 227.807,40 EUR, kar se pomnoži s 1,2 %, torej 2.733,68 EUR na zaposlenega na mesec za 3 mesece.

Dodatno:

  • Če je upravičenec ustanovljen po 1. 10. 2019, se primerja promet v obdobju oktober-december 2020 / promet od registracije do 1. 9. 2020 delimo s številom mesecev poslovanja in pomnožimo s 3.
  • Se pravi, če je nekdo odprl s.p. 1. 12. 2019 in delal po 1.000,00 EUR na mesec, razen recimo avgust in september, je torej prihodkov za 7 * 1.000,00 = 7.000,00 / 9 mesecev = 777,78 EUR * 3 = 2.333,34 EUR in to je vaš promet “oktober-december 2019”. Če v tem primeru ni bilo prometa oktober-december 2020, pade seveda v pogoj >70 %.
  • Osnova za pomoč 0,6 ali 1,2 % izračunamo tako, da se izvede še preračun prihodkov od registracije do 1. 9. 2020, da se prihodke od prodaje deli s številom mesecev poslovanja in pomnoži z 12. V našem primeru torej 7.000,00 EUR od december 2019 – avgust 2020 / 9 * 12 = 9.333,33 EUR letnega prihodka, kar je osnova za 1,2 %, pri pogoju >70 % in tako se dobi 9.333,33 EUR * 1,2 % / mesec = 112,00 EUR / mesec (3 mesece).

Višina pomoči za kritje fiksnih stroškov ne sme biti višja od:

  • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje);
  • 70 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma;
  • 90 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 evrov, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019.

Na FURS-u pravijo, da bo vloga dostopna le na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020. FURS bo pomoč nakazal do 20. 1. 2021.