You are currently viewing P1 PLUS 2021: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 PLUS 2021: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 PLUS 2021 – GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

P1 plus 2021 je razpis za ugodne kredite, ki ga Podjetniški sklad razpiše vsako leto.

Predvidena objava razpisa: 15. marec 2021

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP)

Namen razpisa: hitrejše, lažje in cenejše pridobivane bančnih kreditov za pomoč pri rasti in razvoju MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnimi projekti.

Postopek odobritve garancije: odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo potekalo dvostopenjsko:

(I) Prva stopnja (na nivoju poslovne banke):

 1. Podjetje zaprosi za ugodni kredit, ki bo zavarovan z garancijo Sklada;
 2. Banka prouči potencialnega kreditojemalca;
 3. V primeru pozitivne ocene kreditojemalca in njegovega projekta izda pozitivni bančni sklep s kreditnimi pogoji.

(II) Druga stopnja (na Skladu):

 1. Podjetje odda vlogo z ustrezno dokumentacijo na Sklad;
 2. Obravnava vloge na Skladu skladno z določili javnega razpisa.

Kreditno-garancijski pogoji:

VIŠINA FINANCIRANJA: kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva. Podjetje lahko koristi kredit le namensko.

 • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte;
 • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja);
 • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja).

NIŽJA OBRESTNA MERA bo določena z razpisom.

VIŠINA GARANCIJE: 60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita

DOBA FINANCIRANJA:

 • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva;
 • od 1,5 let do 10 let za investicije.

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE:

 • za klasična podjetja;
 • za tehnološko inovativna podjetja;
 • za podjetja iz dejavnosti šifre G (trgovina).

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE KREDITA:

 • do 24 mesecev za investicije;
 • do 6 mesecev za obratna sredstva.