You are currently viewing Nova pravila o odgovornosti za proizvode in umetno inteligenco za varstvo potrošnikov in spodbujanje inovacij

Nova pravila o odgovornosti za proizvode in umetno inteligenco za varstvo potrošnikov in spodbujanje inovacij

Evropska komisija je konec septembra sprejela dva predloga za prilagoditev pravil o odgovornosti v digitalni dobi in krožnemu gospodarstvu. S prvim predlaga posodobitev obstoječih pravil o objektivni odgovornosti proizvajalcev za proizvode z napako. Z drugim predlogom pa Komisija prvič ciljno usmerja harmonizacijo nacionalnih pravil o odgovornosti na področju umetne inteligence, da bi oškodovanci, ki utrpijo škodo, povezano z umetno inteligenco, lažje dosegli odškodnino.

S posodobljenimi pravili prvega predloga bo podjetjem zagotovljena pravna varnost, tako da bodo lahko vlagala v nove in inovativne proizvode, oškodovanci pa bodo lahko prejeli pravično odškodnino, kadar proizvodi z napako povzročijo škodo. Podjetjem in potrošnikom bo zagotovila pravična in predvidljiva pravila s:

  • posodobitvijo pravil o odgovornosti za poslovne modele krožnega gospodarstva;
  • posodobitvijo pravil o odgovornosti za proizvode v digitalni dobi, da bodo omogočala nadomestilo za škodo, kadar proizvodi, kakršni so roboti, brezpilotni zrakoplovi ali pametni domači sistemi, niso več varni zaradi umetne inteligence in posodobitev programske opreme, ki so potrebne za upravljanje proizvoda, ter kadar proizvajalci ne odpravijo ranljivosti na področju kibernetske varnosti,
  • zagotavljanjem, da bodo konkurenčni pogoji za proizvajalce iz EU in proizvajalce iz tretjih držav bolj enaki;
  • zagotavljanjem enakopravnosti potrošnikov in proizvajalcev.

V skladu s cilji bele knjige o umetni inteligenci in predlogom akta Komisije o umetni inteligenci, bodo nova pravila drugega predloga zagotovila, da bodo oškodovanci, ki utrpijo škodo zaradi proizvodov ali storitev umetne inteligence, uživali enake standarde zaščite, kot če bi škoda nastala v drugih okoliščinah.

Direktiva poenostavlja pravni postopek za oškodovance, kar zadeva dokazovanje, da je škoda nastala po nikogaršnji krivdi, in sicer z uvedbo dveh glavnih značilnosti. Prvič, v primerih, kadar je ugotovljena ustrezna krivda in se vzročna zveza z izhodnimi podatki umetne inteligence zdi razumno verjetna, se bodo s tako imenovano »domnevo vzročnosti« odpravile težave, ki jih imajo oškodovanci s tem, da morajo podrobno pojasniti, kako je škoda nastala zaradi določene krivde. Drugič, oškodovanci bodo imeli več orodij za uveljavljanje pravne odškodnine, in sicer zaradi uvedbe pravice do dostopa do dokazov podjetij in dobaviteljev v primerih, ko gre za umetnointeligenčne sisteme velikega tveganja.

Z novimi pravili bo tako vzpostavljeno ravnovesje med varstvom potrošnikov in spodbujanjem inovacij, saj bodo odpravljene dodatne ovire, ki oškodovancem otežujejo dostop do odškodnine.

Vir: Evropska komisija