You are currently viewing Možnost pridobitve brezplačne ocene digitalne zrelosti podjetja

Možnost pridobitve brezplačne ocene digitalne zrelosti podjetja

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije z željo in namenom prepoznavanja uporabnosti in dodanih vrednosti digitalnih tehnologij, ki dvigujejo konkurenčne prednosti, podpirajo digitalno preobrazbo in so potrebne, da se slovenski industriji omogoči izgradnja digitalnih kompetenc, inovacijskih modelov in procesov, je vzpostavilo spletno orodje, ki bo omogočilo samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije vašega podjetja.

Cilj aktivnosti je vključitev vsaj 200 mikro, malih ali srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Več tukaj.