You are currently viewing Komisija je odobrila slovensko shemo pomoči v vrednosti 650 milijonov evrov za podporo podjetjem, ki se soočajo z višjimi stroški energije zaradi vojne Rusije proti Ukrajini

Komisija je odobrila slovensko shemo pomoči v vrednosti 650 milijonov evrov za podporo podjetjem, ki se soočajo z višjimi stroški energije zaradi vojne Rusije proti Ukrajini

Shema je bila odobrena na podlagi začasnega okvira državne pomoči za krizne razmere in prehod, ki ga je Komisija sprejela 9. marca 2023, da bi podprla ukrepe v sektorjih, ki so ključni za pospešitev zelenega prehoda in zmanjšanje odvisnosti od goriv. Novi okvir spreminja in delno podaljšuje začasni krizni okvir, ki je bil sprejet 23. marca 2022, da bi državam članicam omogočil, da podprejo gospodarstvo v okviru sedanje geopolitične krize, in je bil že spremenjen 20. julija 2022 in 28. oktobra 2022.

Slovenija je v skladu z začasnim okvirom za krizne razmere in prehod Komisiji priglasila shemo v vrednosti 650 milijonov evrov za podporo podjetjem, ki se soočajo z višjimi stroški energije zaradi vojne Rusije proti Ukrajini. Shema je sestavljena iz dveh ukrepov v okviru katerih bo pomoč dodeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev:

  1. omejenih zneskov pomoči ter;
  2. pomoči za dodatne stroške zaradi izjemnega povišanja cen zemeljskega plina in električne energije.

Ukrep bo na voljo podjetjem vseh velikosti in iz vseh sektorjev, razen finančnim in zavarovalnim družbam.

Komisija meni, da je slovenska shema v skladu s pogoji iz začasnega okvira za krizne razmere in prehod. Pri prvem ukrepu podpora ne bo presegla 2 milijonov evrov na upravičenca. Pri drugem ukrepu skupna pomoč na upravičenca ne bo presegla 50 % upravičenih stroškov in bo znašala največ 4 milijone evrov. Upravičenci, ki imajo izgube iz poslovanja, lahko prejmejo dodatno pomoč, ki ne presega 40 % upravičenih stroškov in znaša največ 100 milijonov evrov. Energetsko intenzivna podjetja, ki imajo izgube iz poslovanja, lahko prejmejo pomoč v višini do 65 % upravičenih stroškov do zgornje meje pomoči v višini 50 milijonov evrov. Poleg tega bodo energetsko intenzivna podjetja, ki imajo izgube iz poslovanja in so dejavna v posebej prizadetih sektorjih, upravičena do pomoči v višini do 80 % upravičenih stroškov do zgornje meje pomoči v višini 150 milijonov evrov. V okviru obeh ukrepov bo pomoč dodeljena pred 31. decembrom 2023.

Vir: Evropska komisija